Jan Tomsa - Cizí jazyky

Friday, 10 October 2008 11:41 administrator
Print

Aktivně se snažím zdokonalovat ve znalosti následujících jazyků

Angličtina

Francouzština

Němčina